preloader
A box of Sun-Maid raisins beside a brown-bag lunch

Personuppgiftspolicy

Tack för att du besöker oss online på www.sunmaid.se. På Sun-Maid Growers of California (“Sun-Maid”) strävar vi efter att göra allt vi kan för att respektera det förtroende du har för vårt varumärke och vårt engagemang för din integritet är inget undantag. Denna policy ska på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR, på svenska översatt till dataskyddsförordningen. Sun-Maid marknadsförs och säljs i Sverige av handelsföretaget Arvid Nordquist HAB som på uppdrag av oss därmed även hanterar innehållet på denna webbplats och således står som Personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Arvid Nordquist HAB, org nr 556007-7868, Ekensbergsvägen 117, 17141 Solna (”AN”, “vi”, “oss”).

1. Typer av information vi samlar in och hur den används

Vi samlar endast in personlig information, såsom för- och efternamn, adresser och e-postadresser, när de frivilligt skickas in av dig. Det kan handla om att du har skickat frågor eller kommentarer till oss, lämnat feedback på vår webbplats och våra produkter via konsumentsupport, eller deltagit i en av våra konsumenttävlingar. Vi behöver då dina personuppgifter för att kunna återkoppla till dig i det aktuella ärendet.

2. Delning av personuppgifter

Sun-Maid kan dela personlig information inom Sun-Maid-organisationen, som kan omfatta våra dotterbolag, våra licensinnehavare, våra franchisetagare och våra samarbetspartners. Naturligtvis kommer all användning av denna information inom Sun-Maid-organisationen att följa denna policy. Företag kan anlitas av Sun-Maid för att utföra en mängd olika funktioner, såsom att genomföra utskick av material eller produkter, hjälpa till med kampanjer, tillhandahålla onlinetjänster, tillhandahålla tekniska tjänster för våra webbplatser etc. Dessa företag kan ha tillgång till personlig information om det behövs för att utföra sådana funktioner. Dessa företag får dock endast använda sådan personlig information för att utföra avsedd funktion och får inte använda den för något annat syfte.

Sun-Maid säljer, överför eller avslöjar inte personlig information till tredje part utanför Sun-Maid-organisationen. Men med ditt tillstånd kommer vi ibland att skicka marknadsföringsinformation på uppdrag av en av våra affärspartners om produkter eller tjänster de tillhandahåller som kan vara av intresse för dig. Du kan bli tillfrågad om du vill få marknadsföringsmaterial från Sun-Maid affärspartners. Om du väljer att ta emot sådant material kommer Sun-Maid inte att dela din personliga information med sådana partners utan kommer att skicka ett mail eller e-post på partnerns vägnar. Sun-Maid förbehåller sig rätten att använda eller avslöja all information som behövs för att efterleva lagar, förordningar eller rättsliga förfrågningar, för att skydda webbplatsens integritet, för att uppfylla dina förfrågningar eller för att samarbeta i någon brottsbekämpande utredning eller en utredning om en fråga om allmän säkerhet.

3. Dina personuppgifter – dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på www.sunmaid.se.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta till personuppgiftsansvarig på angiven postadress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

“- Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?”

Du skriver och begär ett registerutdrag från Arvid Nordquist. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett meddelande via e-post. Märk brevet ”Begäran om personuppgiftsutdrag”.

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag – till personuppgiftsansvarig på Arvid Nordquist HAB.
Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

…………………………………………………………………
Ort, datum och namnteckning

…………………………………………………………………
Namnförtydligande

…………………………………………………………………
Personnummer

…………………………………………………………………
Postadress

…………………………………………………………………
E-postadress

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

4. Cookies

Cookies är små datafiler som en webbserver kan skicka till din dator för att identifiera den under ditt besök. Cookies kan förbättra kommunikationen mellan din webbläsare och en webbplats, vilket leder till snabbare och enklare användning av webbplatsens funktioner. Cookies kan vara beständiga under en en kortare eller längre tidsperiod beroende på ändamål, men även icke-beständiga, som alltså försvinner så fort du avslutar ditt besök på webbplatsen. Vid besök på en webbplats kan du ta emot cookies både från den som driver webbplatsen och från partners och annonsörer till webbplatsen; så kallade tredjepartscookies.

Cookies och marknadsföring

Cookies kan användas för att identifiera ditt användarbeteende på en internet och matcha dig som användare mot målgrupper för marknadsföring. Syftet med målgruppsstyrd marknadsföring är att visa relevanta annonser för användaren. Ju högre relevans desto bättre upplevelse för dig som användare och effektivare marknadsföring för avsändaren. Ett sätt att lyckas med det är att identifiera beteende, sökmönster och besökshistorik hos användare, via cookies. Identifikationen är anonym och berättar för marknadsföringsplattformen att det finns en användare med ett visst intresse som passar i en viss målgrupp. Cookiens syfte är inte att dela känsliga personuppgifter med tredje part.

Att tacka nej till cookies

Din webbläsare erbjuder dig valet att visa alla cookies som lagrats på din dator, radera cookies samt välja inställningar som hindrar cookies från specifika webbplatser att lagras på din dator, eller att cookies lagras över huvud taget. Eftersom detta styrs från din webbläsare så rekommenderar vi att du tittar på dem inställningarna för respektive webbläsare du använder. Vi kan inte påverka dina personliga inställningar av cookies och det är ditt ansvar att sköta dessa inställningar i din webbläsare. Tänk på: Att välja bort cookies kan få funktioner på en sajt att bli omständiga och klart försämra användarupplevelsen, alternativt så fungerar vissa tjänster inte alls utan cookies.

5. Länkar till andra webbplatser

Vi kan ibland länka till webbplatser som inte drivs av Sun-Maid. Om du besöker någon av dessa länkade webbplatser bör du granska deras integritets- och andra policyer. Vi ansvarar inte för andra företags policyer och all information du lämnar till dessa företag omfattas av deras integritetspolicy.

6. Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Denna sekretesspolicy gäller från och med den 1 november 2020. Ibland kan det vara nödvändigt för oss att ändra denna integritetspolicy. Om vi ändrar vår policy kommer vi att publicera den reviderade versionen här, så vi föreslår att du regelbundet tittar här för den senaste versionen av vår integritetspolicy. Nya versioner av policyn kommer dock inte kommer att tillämpas retroaktivt och inte kommer att förändra hur vi hanterar tidigare samlad information.

7. Kontakt

Sun-Maid marknadsförs, säljs och distribueras i Sverige av Arvid Nordquist HAB. Därmed ska alla frågor och ärenden från både dig som konsument och dig som kund gå till oss på Arvid Nordquist.

Konsumentfrågor

Tel: +46 8 799 1926
konsumentkontakt@arvidnordquist.se

Övriga frågor

Arvid Nordquist
Ekensbergsvägen 117
Box 1285
171 25 Solna
Tel vxl: +46 8 799 18 00
Epost: info@arvidnordquist.se